Tegoroczna Konferencja


Komitet organizacyjny
Bujakowski Kazimierz
przewodniczący
Kolińska Maria
sekretarz
Baranowska Ewa
Buczek Agnieszka
Głogowski Zbigniew
Kokurewicz Małgorzata
Korta Gustaw
Marczyk Stanisław
Mierzwa Władysław
Paluch Danuta
Piróg Sławomir
Pyka Krystian