Tegoroczna Konferencja


Wstępny program VII Krakowskich Spotkań z INSPIRE
Temat
„Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE
- od zbiorów do usług danych przestrzennych”

Pierwszy dzień 12.05.2011 (czwartek)

10.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.30
Sesja otwarcia – wystąpienia Honorowych Patronów Konferencji

11.30-12.30 Sesja I
Obowiązujące i projektowane przepisy unijne w zakresie INSPIRE
Jerzy Gaździcki
Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE
Zdzisław Kurczyński
Ukształtowanie terenu – prace grupy tematycznej INSPIRE
Elżbieta Bielecka
Użytkowanie terenu – prace grupy tematycznej INSPIRE
12.30-14.00 przerwa obiadowa

14.00 – 17.00 Sesja II
Tworzenie przepisów wykonawczych dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce  - GUGiK
Jacek Jarząbek
Witold Radzio
Referat wprowadzający dotyczący całego zakresu aktów wykonawczych GUGiK
Katarzyna Chałka
Jerzy Zieliński
Robert Olszewski
Rozporządzenie o BDOT
przerwa kawowa 15.00 – 15.15
Anna Mączka
Marta Trawczyńska
Rozporządzenie o GESUT i mapie zasadniczej
Marcin Leończyk
Katarzyna Przyszewska
Rozporządzenia o EMUiA, PRG i PRNG
19.00 – występ kabaretowy
20.00 – kolacja

Drugi dzień 13.05.2011 (piątek)

9.00 – 11.30 Sesja III
Interoperacyjność i harmonizacja  baz danych 
Marek Baranowski
Elżbieta Bielecka
Marek Brylski
Jacek Jarząbek
Alina Kmiecik
Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce - strategia harmonizacji
Anna Radomyska
Jerzy Zieliński
Stan prac nad budową BDOT dla całego kraju
Agnieszka Buczek
Krzysztof Lichończak
Jacek Uchański
Budowa BDOT z punktu widzenia wykonawców
przerwa kawowa 10.10 – 10.25
Justyna Bachowska
Piotr Pachół
Sławomir Piróg
Przegląd doświadczeń wojewódzkich w zakresie budowy i wykorzystania BDOT
Elżbieta Nachlik
Agnieszka Buczek
Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego. Problemy integracji przestrzennych informacji bazodanowych
Dyskusja

11.45 – 13.00 Sesja IV
Dyskusja panelowa poświęcona aktualnym problemom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
13.00 – 14.15 przerwa obiadowa

14.15 – 15.00 Sesja V
Sesja sponsorów

15.15 – 17.15 Sesja VI
Stan prac w zakresie metadanych
Marek Baranowski
Wytyczne dotyczące metadanych w zakresie działek katastralnych – IGiK
Joanna Kołacińska
Edytor metadanych, tworzenie metadanych w zakresie działki katastralnej – współpraca z powiatami, sprawozdanie, dane statystyczne
przerwa kawowa 16.05 – 16.20
Wojciech Jeszka
Wiesław Piątkowski
Metadane dla zasobów powiatowych
Danuta Konopka
Krzysztof Mączewski
Piotr Pachół ( podlaskie, mazowieckie, śląskie)
Metadane dla zasobów wojewódzkich
Dyskusja
18.00 – zwiedzanie Muzeum Podziemia Rynku
20.00 – kolacja

Trzeci dzień 14.05.2011 (sobota)

9.00 – 11.30 Sesja VII
Działania na rzecz rozwoju i popularyzacji infrastruktury informacji przestrzennej
Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak
Skaning laserowy w ramach ISOK
Elżbieta Kozubek
Bogdan Ney
Piotr Werner
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010
Ewa Wysocka
Doświadczenia z realizacji projektu „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania”
przerwa kawowa 10.00 – 10.15
Monika Rusztecka, Maria Andrzejewska
Doświadczenia z realizacji projektu „Akademia INSPIRE”
Jędrzej Gąsiorowski
GEMS – system metadanych o istniejących geoportalach
Justyna Bachowska, Sławomir Piróg, Łukasz Wojnowski
Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM
Dyskusja
11.30 – 12.00 Podsumowanie Sympozjum
12.00 - obiad