Tegoroczna Konferencja


VII Ogólnopolskie Sympozjum
„Krakowskie spotkania z INSPIRE
na temat
„Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE – od zbiorów do usług danych przestrzennych”
Kraków, 12-14 maja 2011
Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Patronat
Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraju

Komitet honorowy
Stanisław Kracik
Wojewoda Małopolski
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa