Tegoroczna Konferencja


Rada programowa
Ney Bogdan
przewodniczący
Pyka Krystian
z-ca przewodniczącego
Kolińska Maria
sekretarz
Baranowski Marek
Bujakowski Kazimierz
Gaździcki Jerzy
Jarząbek Jacek
Mączewski Krzysztof
Orlińska Jolanta