X Ogólnopolskie Sympozjum
Krakowskie spotkania z INSPIRE
na temat
Od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej – 10 lat Spotkań z INSPIRE
Kraków, 15-16 maja 2014
Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Patronat
Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju