Koszt sympozjum wynosi 850 zł
Cena zawiera podatek VAT
Ostateczny termin wniesienia opłaty upływa 02.06.2017 r.

Opłata za udział w Sympozjum obejmuje: materiały, posiłki oraz udział w spektaklu Kabaretu Loch Camelot

Koszty noclegów pokrywają uczestnicy.

Opłatę za Sympozjum należy wnieść na konto:
ING BANK ŚLĄSKI 
36 1050 1445 1000 0023 2379 2701
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.
31-530 Kraków, ul. Grzegórzecka 10

W "tytule przelewu" proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika