Rada programowa
Bogdan Ney
przewodniczący
Krystian Pyka
z-ca przewodniczącego
Agnieszka Buczek
sekretarz
Ewa Olszowska - Dej
Karolina Laszczak
Jerzy Gaździcki
Kazimierz Bujakowski
Krzysztof Mączewski
Marek Baranowski