Komitet organizacyjny
Włodzimierz Okrajek
przewodniczący
Justyna Bachowska
sekretarz
Maria Kolińska
Krystian Pyka
Agnieszka Buczek
Maciej Jezioro
Danuta Paluch
Zbigniew Głogowski
Anna Szczęch
Kazimierz Bujakowski
Małgorzata Buśko