PROGRAM SYMPOZJUM

Pierwszy dzień 05.06 (poniedziałek)
Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12, Kraków
11.00 - 12.45
Sesja I

Wystąpienia Honorowych Patronów Sympozjum

Wystąpienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce - podejmowane działania i perspektywy rozwoju
12.45 - 14.00
obiad
15.30 – 16.00
przerwa kawowa
19.00
kolacja
20.00
Kabaret Loch Camelot
Drugi dzień 06.06 (wtorek)
Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12, Kraków
11.00 – 11.30
przerwa kawowa
13.00 – 13.15
wystąpienia końcowe i zakończenie sympozjum
13.15 – 14.15
obiad