Patronat medialny
Wrota Małopolski
www.krakow.pl
XII Ogólnopolskie Sympozjum
Krakowskie Spotkania z INSPIRE
na temat
Kluczowe dane referencyjne
z perspektywy krajowej i europejskiej
Kraków, 13-14 czerwca 2016
Małopolski Ogród Sztuki
ul. Rajska 12

Patronat
Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju