IX Ogólnopolskie Sympozjum
Krakowskie spotkania z INSPIRE
na temat
Prawne i praktyczne aspekty wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej
Kraków, 16-17 maja 2013
Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Patronat
Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju