Tegoroczna Konferencja


Rada programowa
Ney Bogdan
przewodniczący
Pyka Krystian
z-ca przewodniczącego
Kolińska Maria
sekretarz
Baranowski Marek
Bujakowski Kazimierz
Gaździcki Jerzy
Jagusiewicz Andrzej
Jarząbek Jacek
Maciejewski Maciej
Mączewski Krzysztof
Orlińska Jolanta