Tegoroczna Konferencja


Program
VI Ogólnopolskiego Sympozjum
z cyklu
„Krakowskie spotkania z INSPIRE”
na temat
„POLSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO KOMPONENT INSPIRE”
Kraków, 21-22 czerwca 2010
Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Poniedziałek 21 czerwca

10.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.30 Sesja otwarcia

11.30-12.30 Sesja I
Implementacja INSPIRE – stan obecny i kolejne wyzwania
Jolanta Orlińska
Wystąpienie Głównego Geodety Kraju
Jerzy Gaździcki
Wystąpienie Przewodniczącego ds. Implementacji INSPIRE
12.30-12.45 przerwa kawowa

12.45-14.15 Sesja II
INSPIRE w wybranych resortach
Józef Oleński
Wystąpienie Prezesa GUS
Michał Kiełsznia,
Maciej Rossa

Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE w resorcie środowiska – koordynacja działań, harmonizacja zasobów i standaryzacja usług, monitorowanie postępów.
Maciej Maciejewski,
Tomasz Walczykiewicz

Identyfikacja problemów wiążących dyrektywy „wodną” i „powodziową” z INSPIRE
14.15-15.15 obiad

15.15-17.00 Sesja III
Aspekty prawne i organizacyjne
Jacek Jarząbek
Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Jerzy Zieliński


Główne kierunki zmian prawnych, organizacyjnych i technicznych w wybranych projektach rozporządzeń, będących aktami wykonawczymi do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Alicja KulkaKierunki zmian standardów technicznych dotyczących wykonywania prac geodezyjnych wynikających z nowelizacji przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego
Ewa Surma

Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE Dyskusja
20.00 – Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska z zespołem - koncert
21.00 - uroczysta kolacja

Wtorek 22 czerwca

9.00-10.30 Sesja IV
Aspekty metodyczne i techniczne
Marek Baranowski

Tworzenie metadanych Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grupy tematycznej
Elżbieta Bielecka

Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grupy tematycznej
Adam Iwaniak
Metadane a ontologia
Krzysztof Mączewski, Ewa Janczar
Wyniki projektu norweskiego w zakresie harmonizacji zbiorów danych przestrzennych
10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.00 Sesja V Sesja Sponsorów
10.45-12.00 Sesja szkoleniowa dla geodetów powiatowych
Justyna Bachowska, Sławomir Piróg, Łukasz Wojnowski


Wykorzystanie usług sieciowych do aktualizacji baz danych budynków i punktów adresowych województwa małopolskiego
12.00-12.15 przerwa kawowa

12.15-13.45 Sesja VI Sesja panelowa
Kierunki modernizacji geodezji i kartografii w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej
Prowadzenie
Bogdan Ney
13.45-14.00 - Zakończenie konferencji
14.00-15.00 obiad