Tegoroczna Konferencja


VI Ogólnopolskie Sympozjum
„Krakowskie spotkania z INSPIRE”
na temat
„POLSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO KOMPONENT INSPIRE”
POLISH INFRASTRUCTURE FOR SPATIAL INFORMATION AS A COMPONENT OF INSPIRE
Kraków, 21-22 czerwca 2010
Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Patronat
Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraju

Komitet honorowy
Stanisław Kracik
Wojewoda Małopolski
Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa