Inspire Logo Spotkania INSPIRE
Kraków 21-23 maja 2009
Tegoroczna Konferencja

Strona główna
Program sympozjum
Komitet organizacyjny
Rada programowa
Formularz zgłoszeniowy
Komunikat organizatorów
Hotele
 
Poprzednie spotkania
Spotkania Inspire'05
Spotkania Inspire'06
Spotkania Inspire'07
Spotkania Inspire'08
 
 
 
Patronat medialny
Urząd Miasta Krakowa
Organizatorzy
Urząd Miasta Krakowa
Wojewódzki Urząd Małopolski
Urząd Marszałkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

V Ogólnopolskie Sympozjum

„Krakowskie Spotkania z INSPIRE”

na temat

„Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”

„The role of INSPIRE in the development of the information society”

Kraków, 21-23 maja 2009

Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Polskie dni INSPIRE 2009

Patronat
Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraju
Komitet honorowy
Jerzy Miller Marek Nawara Jacek Majchrowski
Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa
 
e-mail:biuro@spotkania-inspire.krakow.pl