Inspire Logo Spotkania INSPIRE
Kraków 29-31 maja 2008
Tegoroczna Konferencja

Strona główna
Program sympozjum
Komitet organizacyjny
Rada programowa
Komunikat organizatorów
Hotele
 
Poprzednie spotkania
I Konferencja
II Konferencja
III Konferencja
 
Zaproszenie
 
 
Patronat medialny
Urząd Miasta Krakowa
Organizatorzy
Urząd Miasta Krakowa
Wojewódzki Urząd Małopolski
Urząd Marszałkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

IV Ogólnopolskie Sympozjum

„Krakowskie Spotkania z INSPIRE”

na temat

„Geoinformacja w kształtowaniu przestrzeni”

Kraków, 29-31 maja 2008

Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Patronat
Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraju
Komitet honorowy
Jerzy Miller Marek Nawara Jacek Majchrowski
Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa
 
e-mail:biuro@spotkania-inspire.krakow.pl