Inspire Logo Spotkania INSPIRE
Kraków 17-19 maja 2007
Tegoroczna Konferencja

Strona główna
Program sympozjum
Komitet organizacyjny
Rada programowa
Komunikat organizatorów
Hotele
 
Poprzednie spotkania
I Konferencja
II Konferencja
IV Konferencja
 
 
Urząd Miasta Krakowa
Wojewódzki Urząd Małopolski
Urząd Marszałkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

III Ogólnopolskie Sympozjum

„Krakowskie Spotkania z INSPIRE”

na temat

„Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni”

Kraków, 17-19 maj 2007

Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Patronat
Wiesław Potrapeluk
Główny Geodeta Kraju
Komitet honorowy
Maciej Klima Marek Nawara Jacek Majchrowski
Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa
 
e-mail:biuro@spotkania-inspire.krakow.pl
Zaproszenie