Inspire Logo Spotkania INSPIRE
Kraków 8-10 czerwca 2006
Tegoroczna Konferencja

Strona główna
Program sympozjum
Komitet organizacyjny
Rada programowa
Komunikat organizatorów
Hotele
 
I Konferencja
III Konferencja
IV Konferencja
 
 
Urząd Miasta Krakowa
Urząd Marszałkowski
Wojewódzki Urząd Małopolski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Komunikat 1  

Urząd Miasta Krakowa

przy współudziale

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie Sp. z o.o.

organizują

II Ogólnopolskie Sympozjum

z cyklu

„Krakowskie spotkania z INSPIRE”

na temat

„Informacja przestrzenna w zarządzaniu kryzysowym”

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania uczestnictwa, kosztów udziału oraz rezerwacji hoteli zostaną przekazane w komunikatach oraz na stronie internetowe http://www.spotkania-inspire.krakow.pl .
Kontakt e-mail: biuro@spotkania-inspire.krakow.pl

Informacje na temat ubiegłorocznego Sympozjum INSPIRE: http://www.spotkania-inspire.krakow.pl/spotkania2005/index.htm