Inspire Logo Spotkania INSPIRE
Kraków 2-4 czerwca 2005
Tegoroczna Konferencja

Strona główna
Program sympozjum
Komitet organizacyjny
Rada programowa
Komunikat organizatorów
Hotele
 
II Konferencja
III Konferencja
IV Konferencja
 
 
Urząd Miasta Krakowa
Wojewódzki Urząd Małopolski
Urząd Marszałkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

Ogólnopolskie Sympozjum

"Krakowskie Spotkania z INSPIRE"

Kraków, 2-4 czerwca 2005

Patronat
Jerzy Albin
Główny Geodeta Kraju
Komitet honorowy
Jerzy Adamik Janusz Sepioł Jacek Majchrowski
Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa
 
Kontakt:
p. Baranowska Ewa (12) 616 96 27
e-mail:biuro@spotkania-inspire.krakow.pl