Uwaga!!! Termin zgłaszania uczestnictwa został przedłużony
do 10 maja 2018 r.
Informacja o kosztach

Koszt sympozjum wynosi 750 zł
Cena zawiera podatek VAT
Ostateczny termin wniesienia opłaty upływa 26.04.2018 r.

Opłata za udział w Sympozjum obejmuje: materiały, posiłki oraz koncert Zespołu Kraków Street Band

Koszty noclegów pokrywają uczestnicy.

INFORMACJA O HOTELACH

Telefon kontaktowy /dot. rezerwacji hotelu/:
Irena Łopata 602 507 375
mail: inspire@grupastart.com

ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESŁAĆ POCZTĄ, FAKSEM LUB POPRZEZ STRONĘ WWW

ADRES

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
z dopiskiem: Spotkania – INSPIRE
FAKS: (12) 63-03-532

Formularz zgłoszeniowy

Termin zgłaszania uczestnictwa upływa 26.04.2018 r.
Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.
Liczba miejsc ograniczona.

Telefon kontaktowy /Komitet Organizacyjny/:
Justyna Kuczek (12) 63 03 327
e-mail: biuro@inspire.krakow.pl

OPŁATĘ ZA SYMPOZJUM NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO:

ING BANK ŚLĄSKI 36 1050 1445 1000 0023 2379 2701
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
w Krakowie Sp. z o.o. 31-752 Kraków, ul. K.Łowińskiego 7E

W "tytule przelewu" proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM KULTURY PRZY RYNKU GŁÓWNYM 25 W KRAKOWIE:

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Międzynarodowego Centrum Kultury

oraz:

Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru