Koszt sympozjum wynosi 750 zł
Cena zawiera podatek VAT
Opłata za udział w Sympozjum obejmuje: materiały, posiłki oraz koncert Zespołu Kraków Street Band

Koszty noclegów pokrywają uczestnicy.

Opłatę za Sympozjum należy wnieść na konto:
ING BANK ŚLĄSKI 
36 1050 1445 1000 0023 2379 2701
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.
31-752 Kraków, ul. K.Łowińskiego 7E

W "tytule przelewu" proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika