Rada programowa
Bogdan Ney
przewodniczący
Krystian Pyka
z-ca przewodniczącego
Agnieszka Buczek
sekretarz
Jerzy Gaździcki
Maria Kolińska
Danuta Paluch
Kazimierz Bujakowski
Marek Baranowski
Małgorzata Buśko
Maciej Jezioro
Krzysztof Mączewski
Rafał Bletek