Komitet organizacyjny
Anna Szczęch
przewodnicząca
Justyna Kuczek
sekretarz
Maria Kolińska
Krystian Pyka
Agnieszka Buczek
Danuta Paluch
Małgorzata Buśko
Kazimierz Bujakowski
Maciej Jezioro
Rafał Bletek