PROGRAM SYMPOZJUM

Pierwszy dzień, czwartek (17.05)
11:00 – 13:00
Sesja I
Nowe wyzwania przed geoportalami regionalnymi Prowadzący: Maciej Jezioro

Wystąpienia Honorowych Patronów Sympozjum

Wystąpienie zaproszonych Gości

Maria Wojtacha, Rafał Bletek
Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej MIIP-2

Bartłomiej Bielawski
Modelowanie pojęciowe w podejściu MDA na przykładzie MIIP-2

13:00 - 14.00
obiad
14:00 – 15:40
Sesja II
Regionalna infrastruktura informacji przestrzennej – innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności Prowadząca: Maria Wojtacha

Piotr Czarnecki, Katarzyna Grabowska
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego fundamentem regionalnej geoinformacji (18 minut)

Krzysztof Owsianik
Geoportal Dolny Śląsk – perspektywy rozwoju (18 minut)

Paweł Pręcikowski
Narzędzia geoprzestrzenne Business Intelligence (18 minut)

Paweł Szmajda
Centrum usług wspólnych Gospodarki Przestrzennej (18 minut)

Marcin Paź
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, współpraca ośrodka z przedsiębiorcą (18 minut)

15:40 – 16.00
przerwa kawowa
16:00 – 17:00
Sesja III
Dyskusja panelowa - współpraca JST na rzecz budowy regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Prowadzący: Krzysztof Mączewski
Uczestnicy: Zbigniew Jaszczuk, Robert Pajkert, Grzegorz Sokolik, Katarzyna Grabowska, Piotr Czarnecki
19:00-20:00
Kolacja
20:00-21:00
Koncert Zespołu Kraków Street Band
Drugi dzień, piątek (18.05)
9:00-11:30
Sesja IV
Zasilanie baz danych o budynkach Miasta Krakowa – problemy międzybranżowe Prowadzący: Kazimierz Bujakowski

Małgorzata Boryczko
Rola geodety w procesie realizacji obiektu budowlanego i przyjęcia go do użytkowania (30 minut)

Ireneusz Jędrychowski, Barbara Talkowska
Aspekty geodezyjne w administracyjnych postępowaniach architektonicznych (30 minut)

Maria Kolińska, Dorota Michalik, Mariusz Suwaj
Aktualizacja baz PZGiK w zakresie budynków (30 minut)

Piotr Myszka
Budynki w modernizacji EGiB (30 minut)

Dyskusja (30 minut)

11:30-12:00
przerwa
12:00-13:30
Sesja V
Opracowanie modeli 3D budynków Prowadząca: Agnieszka Buczek

Piotr Woźniak
Dane i usługi 3D w projekcie CAPAP (25 minut)

Mirosław Guzik, Piotr Wężyk
Opracowanie modeli 3D budynków z perspektywy wykonawców (25 minut)

Jarosław Zawadzki, Michał Michałowski
Aktualizacja modelu 3D budynków na przykładzie Poznania - część 1

Aktualizacja modelu 3D budynków na przykładzie Poznania - część 2 (25 minut)

13:30
Podsumowanie: Maria Kolińska, Krystian Pyka
13:45
obiad